Kauno marių regioninis parkas
Plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Kauno mariose galima nuo birželio 21 d.
FACEBOOK
2021-06-04
Plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Kauno mariose galima nuo birželio 21 d.
Mėgstantiems plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Aplinkos apsaugos departamentas primena, kad Kauno hidroelektrinės tvenkinyje nustatyti vidaus vandenų keliai, o Kauno HE tvenkinys patenka į saugomą teritoriją – Kauno marių regioninį parką. Nuo to priklauso ir plaukiojimo savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis jame sąlygos.

„Informacija, kurią reikia žinoti susiruošus paplaukioti savaeige plaukiojimo priemone, pateikta Aplinkosaugos sąlygų plaukioti paviršiniuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginių reikalavimuose. 7 punktas nustato, kad atsižvelgiant į teisės aktų nustatyta tvarka nužymėtas vandens turizmo trasas ir istoriškai susiklosčiusias vandens sporto tradicijas, leidžiama plaukioti plaukiojimo priemonėmis šių Aplinkosaugos sąlygų priede nurodytuose vandens telkiniuose pagal priede nustatytas sąlygas“, – sako Pranešimų priėmimo tarnybos vyr. specialistas Leonas Zelvaras.

Tie, kuriems kyla klausimų dėl plaukiojimo Kauno mariose, turėtų atkreipti dėmesį, kad Aplinkosaugos sąlygų priedo 2 punkte įrašytas Kauno HE tvenkinys (Kauno marių regioninis parkas) ir šios plaukiojimo sąlygos:
  • asmeniniais, pramoginiais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, leidžiama plaukioti nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos Kauno HE tvenkinio dalyje nuo Kauno marių prieplaukos iki Samylų įlankos pradžios ne arčiau kaip 200 m nuo kranto.
„Kitu laiku plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo Kauno marių prieplaukos iki Samylų įlankos pradžios draudžiamas. Likusioje Kauno marių dalyje, išskyrus plaukiojimą vidaus vandenų keliais ir pažintinio vandens turizmo trasomis, plaukiojimas savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas visą plaukiojimo sezoną. Taip pat pažymime, kad laivybos sąlygų vidaus vandenų keliuose aplinkosauginiai teisės aktai nereglamentuoja“, – pabrėžia L. Zelvaras.

Aplinkosaugos sąlygos taip pat aptaria plaukiojimo vandens telkiniuose, patenkančiuose į saugomas teritorijas, reikalavimus.
  • 14.2.1 papunktis nustato, kad valstybiniuose parkuose esančiuose vandens telkiniuose, kai bendras variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW), galima plaukioti nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos. Šias plaukiojimo priemones švartuoti galima įrengtose prieplaukose, prie lieptų, vandens turistų įlipimo ir išlipimo vietose.
  • Kai bendras variklių galingumas viršija 10 AG (8 kW), bet neviršija 150 AG (110 kW), Kauno marių regioniniame parke galima plaukioti visą plaukiojimo sezoną teikiant viešąsias paslaugas tik pažintinio vandens turizmo trasomis, nustatytomis valstybinių parkų, valstybinių draustinių ir (ar) jų dalių tvarkymo planuose, kituose teritorijų planavimo dokumentuose.
Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo 4 punkte nustatyti plaukiojimo ribojimai Kauno HE tvenkinyje (Kauno marių regioninio parko teritorijoje):
  • Draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo Kauno marių prieplaukos iki įlankos Samylų kaime arčiau kaip 200 m nuo kranto, išskyrus plaukimą vidaus vandenų keliu.
  • Šiame ruože savaeigių plaukiojimo priemonių iškėlimas ir nuleidimas leistinas tik tam skirtose prieplaukose, prie aikštelės Grabučiškėse ir krantinės Samyluose.
  • Draudžiama tvenkinio dalyje nuo Samylų kaimo įlankos iki Arlaviškių pusiasalio (ties Kruonio HAE) savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis priplaukti prie kranto ne prieplaukose, poilsiavietėse ar stovyklavietėse.
  • Draudžiama plaukioti savaeigėmis ir nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis nuo plaukiojimo sezono pradžios iki rugpjūčio 1 d. mažesniu kaip 50 m atstumu nuo Arlaviškių ornitologinio ir Dabintos botaninio-zoologinio draustinio ribos.
„Kadangi Aplinkosaugos sąlygų 3.3 papunktis nurodo, kad nustatyti apribojimai plaukiojimo priemonėms netaikomi vidaus vandenų keliuose, plaukioti jais aukščiau Samylų kaimo nedraudžiama“, – paaiškina L. Zelvaras.

Beje, priduria L. Zelvaras, žvejai dažnai teiraujasi, ar galima plaukiant vandens keliu su vidaus degimo varikliu išplaukti iš vandens kelio pakeitus variklį elektriniu.

„Kadangi plaukiojimas elektros variklį turinčiomis plaukiojimo priemonėmis prilyginamas plaukiojimui nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, laikytina, kad savaeigėje plaukiojimo priemonėje pakeitus vidaus degimo variklį elektriniu ir tęsiant plaukimą ne vandens keliu kaip nesavaeige plaukiojimo priemone, aplinkosaugos sąlygų reikalavimai nebus pažeisti, t. y. toks plaukimo būdas bus legalus“, – sako Pranešimų priėmimo tarnybos specialistas.


Aplinkos apsaugos departamento informacija
Kauno mariųregioninis parkas
Kauno marių regioninis parkas
Biudžetinė įstaiga, Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, Jono Biliūno g. 55, LT-29110 Anykščiai, el. p. aukstaitija@saugoma.lt, Kauno marių regioninio parko grupė, Miškininkų g. 2, Vaišvydavos k., Kauno raj., tel. +370 373 83071.
Duomenys apie Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 306108968.
Visos teisės saugomos. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.