Kauno marių regioninis parkas
Kauno marių regioninio parko produkto ženklas
FACEBOOK
Kauno marių regioninio parko produkto ženklas

Kas yra saugomos teritorijos produkto ženklas?

Bendradarbiaujant Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, valstybinių parkų, biosferos rezervato ir valstybinių gamtinių rezervatų direkcijoms ir nevyriausybinei aplinkosauginei organizacijai Baltijos aplinkos forumas, sukurtas Lietuvos saugomos teritorijos produkto ženklas, kaip viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus turizmo plėtros Lietuvos saugomose teritorijose. Produkto ženklo simboliu pasirinktas visas saugomas teritorijas apjungiantis etnografinio paukščio įvaizdis – antelė. Autoriai ir darbai reklamuojami interneto svetainėje https://gamtoje.org/apie/


Kauno marių regioninio parko produkto ženklas – tai vienas iš būdų skatinti parko lankytojus paslaugas ir produktus įsigyti iš vietos gyventojų. Ženklo turėtojas pirmiausia bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo Kauno marių regioniniame parke, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių, turi etnografiniam regionui būdingų produktų, teikia naudą vietos bendruomenei. Tokiu būdu skatinama vietos ekonomika, siekiama sudaryti palankesnes sąlygas gyventojams, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir Kauno marių regioninio parko direkcijos. Ženklo naudotojui suteikiama teisė naudoti ženklą rinkodaros tikslais ir jį naudoti išorinėje reklamoje. Šis ženklas padės keliaujantiems atrasti, o vietos žmonėms populiarinti savo bendruomenių projektus ir paslaugas, kurios atitinka pagrindines darnaus vystymosi vertybes.Kas gali gauti ženklą?

Pagrindinė ženklo suteikimo sąlyga – paslaugos teikėjo ar produkto gamintojo vykdoma veikla neprieštarauja saugomos teritorijos tikslams, o prisideda prie jų įgyvendinimo. Paslaugos teikėjas ar produkto gamintojams  žino regioninio parko išskirtinę vertę, gali teikti informaciją lankytojams apie lankomus objektus, gamtos ir kultūros paveldo vertybes, teikiamas paslaugas, direkcijos ar vietos bendruomenės organizuojamus renginius. Parko direkcija ženklą suteikia išreiškusiems pageidavimą ne tik parko teritorijoje veiklą vystantiems paslaugų teikėjams, prekių gamintojams, bet ir greta parko esančiose seniūnijose. Ženklu gali būti žymimi miško, pievų produktai, tradicinių verslų produktai, paslaugos: apgyvendinimas ir maitinimas, prekyba, gidų paslaugos, turistinio inventoriaus nuoma, kelionių organizavimas, tradicinių verslų pristatymas, šviečiamosios ir edukacinės programos ir t.t. Prie prašymo suteikti ženklą reikia pateikti dokumentą verstis atitinkama veikla (verslo liudijimą, individualios veiklos pažymėjimą, įmonės registracijos pažymėjimą, tradicinių amatų meistro sertifikatą ir pan.).

Ką daryti, jei norite gauti produkto ženklą?

Ženklas suteikiamas pagal pateiktą paraišką ir įvertinus teikėjo atitikimą nustatytiems kriterijams. 
  1. Pretendentai, susipažinę su su ženklo nuostatais, turi pateikti direkcijai užpildytą paraiškos formą.
  2. Tuomet paraišką vertina sudaryta komisija.
  3. Paraiškos teikėjai, kurie atitinka reikalavimus, kviečiami sudaryti bendradarbiavimo sutartį ir naudoti produkto ženklą.

Su visais dokumentais susipažinti galima čia:

Paraiškos forma (pdf.)
Paraiškos forma (docx.)
Kauno marių regioninio parko produkto ženklo nuostatai
Kauno marių regioninio parko produkto ženklo komisijos darbo reglamentas 
Bendradarbiavimo sutarties forma

Produkto ženklo naudojimo gairės


Iškilus klausimams prašome kreiptis telefonu: 8 37 383071, el. paštu: info@kaunomarios.lt, r.mikitiejeva@kaunomarios.lt
 
Kauno mariųregioninis parkas
Kauno marių regioninis parkas
Biudžetinė įstaiga, Miškininkų g. 2, Vaišvydavos k., LT-53106 Kauno r., tel. (8-37) 383 071, el. p. info@kaunomarios.lt
Duomenys apie Kauno marių regioninio parko direkciją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 193371328.
Visos teisės saugomos. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.