Kauno marių regioninis parkas
Lankymasis saugomose teritorijose
FACEBOOK
Lankymasis saugomose teritorijose
Ką daryti, jeigu saugomoje teritorijoje pastebėjau aplinkos apsaugos pažeidimą?
Jeigu saugomoje teritorijoje pastebėjote galimai gamtoje neleistiną veiklą, aplinkosauginį pažeidimą, informaciją visą parą galima teikti Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112 arba Pranešimų priėmimo ir aplinkosauginių ekstremalių situacijų valdymo skyriui telefonais: (8–5) 273 2995; 8 698 81837, arba pateikti Aplinkos apsaugos kontrolės informacinėje sistemoje (AAKIS).

Skubaus reagavimo pranešimų atvejai:
Dėl ekologinių įvykių:
pranešimai dėl transporto avarijų, kai išsilieja kuras ar kitos eksploatacinės transporto priemonės medžiagos ir yra užteršta ar yra grėsmė, kad bus užteršta, vandens telkiniai, išbyra pavojingas krovinys ir gresia didelis aplinkos komponentų užteršimas, dėl rasto didelio kiekio neaiškios, bet galimai pavojingos medžiagos, dėl avarinių situacijų įmonėse, kurių metu gali įvykti ar jau vyksta aplinkos tarša, dėl įvykių, nurodytų  Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1317 „Dėl Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo“, į kuriuos teisės aktais pagal kompetenciją priskirta reaguoti AAD.
Dėl medžioklės reikalavimų laikymosi:
kai neteisėtai medžiojama;
kai neteisėtai sumedžioti gyvūnai;
kai medžiojama pažeidžiant medžioklės reikalavimus;
kai rasti neteisėti medžioklės įrankiai, ar parengti medžioklei.
Dėl žvejybos reikalavimų laikymosi:
kai žvejojama draudžiamu metu ar (ir) draudžiamoje vietoje, ar (ir) draudžiamaisiais įrankiais;
kai rasti neteisėti žvejybos įrankiai, ar parengti žvejybai.
Dėl masinio gyvūnų žuvimo:
kai masiškai žūva žuvys vandens telkiniuose (išskyrus dėl deguonies trūkumo po  ledu), laukiniai paukščiai ar (ir) laukiniai gyvūnai.
Dėl vandens telkinių, žemės, urbanizuotų teritorijų taršos:
kai yra reali tikimybė, kad artimu laiku bus užteršta arba jau teršiama arba jau užteršta nevalytomis nuotekomis ar (ir) cheminėmis medžiagomis ar (ir) pavojingomis atliekomis vandens telkiniai, žemė, urbanizuotos teritorijos;
kai yra reali tikimybė, kad artimu laiku bus užteršta arba jau teršiama nepavojingomis atliekomis, kurių yra didelis kiekis, vandens telkiniai, žemė, urbanizuotos teritorijos.
Dėl aplinkos oro taršos:
kai deginamos atliekos (plastmasės, senos padangos, baldai, baldų gamybos atliekos ir pan.);
kai jaučiamas aitrus, deginantis, dusinantis ar kitokis kvapas, būdingas neteisėtam atliekų deginimui ar neteisėtiems cheminių medžiagų ar junginių išmetimams į aplinkos orą.
Dėl želdinių žalojimo ar naikinimo:
kai žalojami ar naikinami želdiniai.
Dėl pažeidimą padariusio asmens sulaikymo
kad sulaikytas pažeidimą padaręs asmuo.
Dėl kitų pažeidimų, į kuriuos būtina reaguoti nedelsiant.

Informacija apie kitus įvykius pateikiama:

Smolensko g. 15, 03201 Vilnius

El. p. info@aad.am.lt

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val.

Penktadieniais 8.00 – 15.45 val.

(Prieššventinėmis dienomis – 8.00 – 16.00).

Ne darbo valandomis pranešti galite:

Skubios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112;

Papildomas prašymų, skundų priėmimas:

Smolensko g. 15B, Vilnius.

Darbo laikas:

Pirmadieniais 7.00 – 8.00 val.

Pirmadieniais–penktadieniais 12.00 – 12.45 val.

Trečiadieniais 17.00 – 18.00 val.

(Prieššventinėmis dienomis – 8.00 – 16.00).

Ar galima parko teritorijoje statyti palapines ir kūrenti laužus?
Statyti palapines saugomoje teritorijoje galima tik tam skirtose vietose – stovyklavietėse, kempinguose. Kur yra šios vietos, galite sužinoti regioninio parko lankytojų centruose ar jų interneto svetainėse.
Taip pat informaciją apie stovyklavimą galima rasti saugomų teritorijų lankymo taisyklėse.  
Laužus saugomose teritorijose galima kūrenti tik specialiai tam įrengtose ir informaciniais ženklais pažymėtose vietose – stovyklavietėse, poilsiavietėse, kempinguose.
Draudžiama sugrėbtas, surinktas žoles, nendrių, medžių lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės atliekas deginti miške, aukštapelkėse, durpynuose, vietose, esančiose arčiau kaip 100 metrų iki miško, taip pat miestuose ir miesteliuose.
Tam, kad lankyti saugomas teritorijas būtų smagu ir saugu – Direkcijos specialistai jums suteiks visą reikiamą informaciją.
Kontaktus rasite čia

Kur dar galima rasti informaciją apie lankymosi galimybes saugomose teritorijose?
Visi regioniniai parkai turi lankytojų centrus, kuriuose geriausiai pradėti pažintį su saugomomis teritorijomis, planuoti savo kelionę. Lankytojų centruose teikiama informacija apie saugomų teritorijų gamtos ir kultūros paveldo vertybes, lankomas vietas, pažintinio turizmo ir poilsiavimo galimybes. Centruose organizuojami gamtiniai ir kultūriniai renginiai, seminarai, veikia nuolatinės interaktyvios ekspozicijos.

Saugomose teritorijose įrengta lauko informacinė sistema – rodyklės, informaciniai stendai ir pan., pažintinė infrastruktūra, apžvalgos bokštai. Saugomų teritorijų direkcijų specialistai stengiasi užtikrinti, kad lauko informacinė sistema būtų nuolatos prižiūrima, tvarkinga ir padėtų lankytojams pažinti saugomas teritorijas, tačiau pasitaiko atvejų kai lankytojai sugadina infrastruktūrą. Ją atkurti brangiai kainuoja ir užtrunka. Kitiems lankytojams ji kelia pavojų.

Kodėl negalima lankytis dalyje saugomų teritorijų balandžio–rugpjūčio mėnesiais?
Kai kurių rūšių gamtiniuose draustiniuose (ornitologiniuose, teriologiniuose, herpetologiniuose, entomologiniuose, telmologiniuose) ir kitose gamtiniu požiūriu ypač vertingose teritorijose yra draudžiama lankytis nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 1 d., nes tuo metu gamtoje vyksta daug gyvybiškai svarbių procesų – paukščiai peri, gyvūnai veda jauniklius ir pan., todėl jų trikdymas gamtai gali turėti didelį neigiamą poveikį.

Pavasarį keliaudami į saugomas teritorijas, pasitikslinkite lankymosi galimybes kreipdamiesi į Direkciją ar regioninio parko grupę.

Ar privaloma įsigyti saugomų teritorijų lankytojo bilietą?
Savanoriškas lankytojo bilietas regioniniuose parkuose įvestas nuo 2015 m. Jis skirtas žmonėms, kuriems rūpi gamta, kraštovaizdžio vertybės, kurie gali prisidėti prie saugomų teritorijų puoselėjimo.
Nors saugomų teritorijų lankytoją bilietą galima įsigyti savanoriškai, esame dėkingi lankytojams, kurie pirkdami jį išreiškia pritarimą ir norą, kad būtų užtikrinta saugomų teritorijų apsauga, jos būtų tvarkomos, lankytojams įrengta infrastruktūra, ji būtų prižiūrima ir atnaujinama.

Daugiau informacijos apie saugomų teritorijų lankytojo bilietą čia

Ar galima organizuoti renginius saugomose teritorijose?
Kultūros, sporto ir kiti renginiai saugomose teritorijose turi būti suderinti su Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos regioninio parko grupe, kurioje tas renginys vyks. Kontaktus rasite čia

Renginių organizatorius ir dalyvius kviečiame įsigyti parko lankytojo bilietus. Jie savanoriški ir yra skirti žmonėms, kuriems rūpi gamta, kraštovaizdžio vertybės, kurie gali prisidėti prie saugomų teritorijų puoselėjimo.

Masinių komercinių renginių dalyviams parko lankytojo bilietas yra privalomas. Masiniu komerciniu renginiu valstybiniame parke laikomas renginys, kuriame planuojamas dalyvių skaičius yra 100 ir daugiau žmonių, ir kuriuo organizatorius siekia pajamų.

Daugiau informacijos apie saugomų teritorijų lankytojo bilietą čia

Miške renginius galima organizuoti tik gavus miško valdytojo leidimą raštu, kuriame nurodoma renginio pradžios data, trukmė, planuojamas dalyvių skaičius, organizacijos adresas, atsakingo asmens vardas ir pavardė, taip pat įsipareigojimas sutvarkyti teritoriją renginiui pasibaigus.
Kauno mariųregioninis parkas
Kauno marių regioninis parkas
Biudžetinė įstaiga, Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, Jono Biliūno g. 55, LT-29110 Anykščiai, el. p. aukstaitija@saugoma.lt, Kauno marių regioninio parko grupė, Miškininkų g. 2, Vaišvydavos k., Kauno raj., tel. +370 373 83071.
Duomenys apie Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 306108968.
Visos teisės saugomos. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.