Kauno marių regioninis parkas
Gyvosios gamtos monitoringas
FACEBOOK
Gyvosios gamtos monitoringas
Kasmet direkcijos biologas vykdo gyvosios gamtos valstybinį monitoringą ne tik parko teritorijoje, bet ir priskirtose saugomose teritorijose. Didžiąją valstybinės aplinkos monitoringo programos priemonių dalį sudaro stebėjimai, skirti Europos Bendrijai svarbių rūšių, buveinių ir paukščių migracijos susitelkimo vietų būklės vertinimui. Taip kaupiama informacija, kuri sudarys sąlygas nustatyti jautriausias Europos biologinės įvairovės sritis ir užkirsti kelią jos nykimui. 

Valstybinio aplinkos monitoringo dalis yra Paukščių direktyvos ir Buveinių direktyvos rūšių apskaita. Kiekviena paukščių, kitų gyvūnų ir augalų rūšis turi savo stebėjimo vietas (taškus, maršrutus ir plotus). Rūšių monitoringas periodiškai vykdomas kiekvienai rūšiai individualiai. Yra rūšys, kurios apskaitomos kasmet, kitos kas antri metai, kas trys, kas penki. Jei apskaita nepavyko (blogi, netinkami metai, oro sąlygos ir kt.) ji kartojama sekančiais metais. Apskaitos vykdomos pagal patvirtintas metodikas.
Kauno mariųregioninis parkas
Kauno marių regioninis parkas
Biudžetinė įstaiga, Miškininkų g. 2, Vaišvydavos k., LT-53106 Kauno r., tel. (8-37) 383 071, el. p. info@kaunomarios.lt
Duomenys apie Kauno marių regioninio parko direkciją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 193371328.
Visos teisės saugomos. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.