Kauno marių regioninis parkas
Dubravos rezervatinės apyrubės pažintinis takas
FACEBOOK
Dubravos rezervatinės apyrubės pažintinis takas
Dubravos rezervatinė apyrubė - gamtinis valstybinis rezervatas įsteigtas 1994 m. jo plotas 120 ha, steigėjas Lietuvos Respublikos vyriausybė. Rezervatas įsteigtas siekiant išsaugoti natūralią aukštapelkę, našius eglynus bei kitas miško bendrijas, rezervate gali būti atliekami moksliniai tyrimai. Rezervatinėje apyrubėje draudžiama naudoti gamtinius išteklius. Draudžiama ir ūkinė veikla, išskyrus gaisrų gesinimą ir sanitarinės apsaugos priemones epizootijų ir masinių kenkėjų plitimo atvejais. Apsaugos rėžimas rezervate palaikomas nuo 1968 m. Rezervate būtina laikytis nustatyto režimo. Norintiems susipažinti su rezervatu, gauti papildomos informacijos reikia kreiptis į Kauno marių RP direkciją ar VIVMU Dubravos regioninį padalinį.

Per rezervatinės apyrubės aukštapelkę nutiestas lentinis takas, kuris tęsiasi mišku.
Viso tako ilgis - 1900 m, įveikti taką galima per 45-60 min. takas pažymėtas žaliomis rodyklėmis.

Rekomenduojama lankytis grupėmis ir neiti pavieniui.
Draudžiama:
  -lankytis vėjuotomis dienomis, pučiant stipresniam nei 15 m/s vėjui, nes čia yra daug stovinčių sausuolių medžių, kurie virsdami gali sužeisti lankytojus.
  -lipti ant sausuolių ir vaikščioti nepažymėtais takais žaloti augmeniją ar miško dangą.


Kauno mariųregioninis parkas
Kauno marių regioninis parkas
Kauno marių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Miškininkų g. 2, Vaišvydavos k., LT-53106 Kauno raj.,
tel. (8-37) 383 071
info@kaunomarios.lt