Apie Natura 2000


 

Kas yra Natura 2000?

Natura 2000 tai Europinės svarbos saugomos teritorijos skirtos išsaugoti biologinei įvairovei, kurios Lietuvoje steigiamos dviejų direktyvų pagrindu. Paukščių ir Buveinių direktyvos ratifikuotos Lietuvai stojant į Europos Sąjungą. Natura 2000 saugomų teritorijų tinklą sudaro Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) ir Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST).

Daugiau informacijos apie Natura 2000 teritorijas, taip pat ir kitas saugomas teritorijas, jų ribas Lietuvoje galite rasti Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų bazėje https://stk.am.lt

Kauno marių regioninio parko direkcija administruoja šias jai priskirtas Natura 2000 saugomas teritorijas:

Nr.

Pavadinimas

Kodas

Tipas

Plotas

Saugomos vertybės, steigimo tikslai

1.

Milikonių fortas

LTKAU0008

BAST

2

Europinis plačiaausis

2.

Kauno ąžuolynas

LTKAU0020

BAST

61

Niūriaspalvis auksavabalis

3.

Babtų-Varluvos miškai

LTKAU0024

BAST

349

9020, Plačialapių ir mišrūs miškai; 9050, Žolių turtingi eglynai; 9180, Griovų ir šlaitų miškai; Baltamargė šaškytė; Didysis auksinukas

4.

Neries upė

LTVIN0009

BAST

2399

3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis; Baltijos lašiša; Kartuolė; Paprastasis kirtiklis; Paprastasis kūjagalvis; Pleištinė skėtė; Salatis; Ūdra; Upinė nėgė

5.

Vaiguvos miškas

LTKAI0004

BAST

665

Niūriaspalvis auksavabalis

6.

Romainių ąžuolynas

LTKAU0028

BAST

37

Niūriaspalvis auksavabalis

7.

Kamšos miškas

LTKAU0003

BAST

321

9180 Griovų ir šlaitų miškai; Purpurinis plokščiavabalis

8.

Gelnų miškas

LTKED0010

BAST

234

9020, Plačialapių ir mišrūs miškai; 9050, Žolių turtingi eglynai; 9080, Pelkėti lapuočių miškai

9.

Nevėžio žemupys

LTKAU0002

BAST

1092

6210, Stepinės pievos; 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450, Aliuvinės pievos; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 9050, Žolių turtingi eglynai; 9160, Skroblynai; 9180, Griovų ir šlaitų miškai; 91E0, Aliuviniai miškai; Ūdra

10.

Lapainios slėnis

LTKAI0006

BAST

221

6210, Stepinės pievos; 6270, Rūšių turtingi smilgynai; 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6450, Aliuvinės pievos; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės; 7220, Šaltiniai su besiformuojančiais tufais; 9050, Žolių turtingi eglynai; 9180, Griovų ir šlaitų miškai; 91D0, Pelkiniai miškai; Niūriaspalvis auksavabalis

11.

Gaižiūnai

LTJOA0006

BAST

530

2330, Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės; 4030, Viržynai; 6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės

12.

Dubravos sengirė

LTKAU0013

BAST

120

9010 Vakarų taiga

13.

Strėvininkų miškas

LTKAI0002

BAST

194

Niūriaspalvis auksavabalis; Purpurinis plokščiavabalis

14.

Rokų fortas

LTKAU0012

BAST

8

Europinis plačiaausis; Kūdrinis pelėausis

15.

Kauno marios

LTKAU0007

BAST

9020

5130, Kadagynai; 6210, Stepinės pievos; 7220, Šaltiniai su besiformuojančiais tufais; 8220, Silikatinių uolienų atodangos; 9010, Vakarų taiga; 9050, Žolių turtingi eglynai; 9070, Medžiais apaugusios ganyklos; 9180, Griovų ir šlaitų miškai; Kartuolė; Kūdrinis pelėausis; Niūriaspalvis auksavabalis; Purpurinis plokščiavabalis; Salatis; Ūdra

16.

Labūnavos miškas

LTKED0001

BAST

401

Baltamargė šaškytė; Didysis auksinukas; Kraujalakinis melsvys

17.

Naujosios Fredos fortas

LTKAU0011

BAST

6

Europinis plačiaausis

18.

Jiesios upė ir jos slėniai

LTKAU0014

BAST

448

9180, Griovų ir šlaitų miškai; Purpurinis plokščiavabalis; Ūdra

19.

Julijanavos fortas

LTKAU0010

BAST

5

Europinis plačiaausis

20.

Būdos ir Pravieniškių miškai

LTKAI0005

BAST

1004

9050, Žolių turtingi eglynai; 9080, Pelkėti lapuočių miškai; 9160, Skroblynai; 91E0, Aliuviniai miškai; Baltamargė šaškytė; Didysis auksinukas

21.

Kauno marios

LTKAUB008

PAST

8293

Juodųjų peslių (Milvus migrans), plovinių vištelių (Porzana parva), tulžių (Alcedo atthis) apsaugai

22.

Labūnavos miškas

LTKEDB001

PAST

3978

Mažųjų erelių rėksnių (Aquila pomarina) apsaugai

23.

Nevėžio upės slėnis

LTKAUB004

PAST

1154

Griežlės (Crex crex) apsaugai

24.

Babtų-Varluvos miškai

LTKAUB006

PAST

4419

Vidutinių margųjų genių (Dendrocopos medius), baltnugarių genių (Dendrocopos leucotos) apsaugai

25.

Būdos-Pravieniškių miškai

LTKAIB006

PAST

5173

Vapsvaėdžių (Pernis apivorus), jerubių (Bonasa bonasia), gervių (Grus grus), žvirblinių pelėdų (Glaucidium passerinum), juodųjų meletų (Dryocopus martius), vidutinių margųjų genių (Dendrocopos medius), baltnugarių genių (Dendrocopos leucotos), tripirščių genių (Picoides tridactylus) apsaugai


 

Kauno marių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga. Cituojant būtina nurodyti šaltinį. Miškininkų g. 2, Vaišvydavos k., LT-53106 Kauno raj., tel. (8-37) 383 071, faks. (8-37) 383 070, el. paštas info@kaunomarios.lt, kodas 193371328. Duomenys apie Kauno marių regioninio parko direkciją yra kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.