Teisinė informacija


 

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys veiklą Kauno marių regioninio parko teritorijoje:

 • Aplinkos apsaugos įstatymas (priimtas 1993 m. sausio 21 d. Aukščiausiosios tarybos nutarimu Nr. I – 2223 (Žin., 1992, Nr. 5-75));
 • Saugomų teritorijų įstatymas (priimtas 1993 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 301 (Žin., 1993, Nr. 63-1188));
 • Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (priimtas 1994 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo, I – 733 (Žin., 1995, Nr. 3-37));
 • Teritorijų planavimo įstatymas (priimtas 1995 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 1120 (Žin., 1995, Nr. 107-2391));
 • Miškų įstatymas (priimtas 1994 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 671 (Žin., 1994, Nr. 96-1872));
 • Žemės įstatymas (priimtas 1994 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 446 (Žin., 1994, Nr. 34-620));
 • Biudžetinių įstaigų įstatymas (priimtas 1995 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Seimo, Nr. I – 1113 (Žin., 1995, Nr. 104-2322));
 • Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygos (patvirtinti 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652));
 • Kauno marių regioninio parko nuostatos (patvirtinti 1999 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 490 (Žin., 1999, Nr. 39-1227));
 • Kauno marių regioninio parko ir jo buferinės apsaugos zonų ribų planas (patvirtinta 2005 m. spalio 12 d. Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 1083 (Žin., 2005, Nr. 123-4397));
 • Kauno marių regioninio parko direkcijos nuostatai (patvirtinti 2004 m. gruodžio 9 d. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės įsakymu Nr. 258V);
 • Kauno marių regioninio parko apsaugos reglamentas (patvirtintas 2002 m. rugpjūčio 10 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. 416 (Žin., 2002, Nr. 86-3715; 2007, Nr. 120-4925;2009, Nr. 46-1833; 2010, Nr. 93-4918);
 • Kauno marių regioninio parko tvarkymo planas (patvirtintas 2006 m. kovo 7 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-111 (Žin., 2006, Nr.30-1060));
 • Aplinkos ministro ir Saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymai;
 • Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. D1-310(Žin., 2008, Nr. 67-2540);  2007 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. D1-352 (Žin., 2007, Nr. 75-2992) patvirtinti valstybės saugomi Gamtos paveldo objektai ir jų ribų planai);
 • Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2005 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. D1-255 (patvirtintas valstybės saugomų Gamtos paveldo objektų sąrašas).

 

Kauno marių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga. Cituojant būtina nurodyti šaltinį. Miškininkų g. 2, Vaišvydavos k., LT-53106 Kauno raj., tel. (8-37) 383 071, faks. (8-37) 383 070, el. paštas info@kaunomarios.lt, kodas 193371328. Duomenys apie Kauno marių regioninio parko direkciją yra kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.